Вработени и кариера

Нашите вработени се нашата НАЈГОЛЕМА ВРЕДНОСТ!

Затоа „Орка холдинг“ дизајнира различни бенефити и активности благодарение на кои сме препознаени како компанија која дава голема несебична поддршка на вработените и нивните семејства.

Вработени

Во „Орка холдинг“ цврсто веруваме дека нашите вработени се нашата МОЌ, нашиот клучен ресурс. Секогаш ги ангажитраме најдобрите кадри и им ги овозможуваме најдобрите услови за работа, што придонесува за исклучително големиот степен на задоволство на работа во компанијата. Стимулативното работно опкружување во компанијата ги поттикнува вработените да преземаат иницијативи и да го дадат сопствениот максимум, а големиот број тренинзи и овозможена доедукација само го помагаат нивниот професионален развој.

Инсистираме на:

Доколку сте заинтересирани за некоја од отворените работни позиции, испратете го вашето CV на контакт адресата или на е-пошта.