ОРКА текстил

„Монт“

Компанијата „Монт“ успешно работи во областа на текстилната индустрија. Денес компанијата има квалификувани и компетентни вработени за извршување на најсложените операции во текстилното конфекционирање.

Модната конфекција „Монт“ е присутна на пазарите во Eвропа со производи преку доработка и со други облици на конфекционирање на текстилни ткаенини од волна, памук, синтетика и нивни мешавини.

Техничко-технолошката опрема се состои од современи опрема за производство, почнувајќи од компјутеризирано и автоматизирано кроење, преку модернизирано нашивање и монтажа, до висококвалитетно пеглање.

Нашата компанија е добитник на повеќе меѓународни и домашни награди и признанија за успешно и долгогодишно работење во својата област.