30

Години историја

2500

Вработени

45

Инвестиции

ORKA HOLDING