Со цел разубавување на кејот на реката Вардар, но внимавајќи и на функционалниот аспект и потребите на граѓаните, компанијата „Орка Холдинг АД Скопје“ одвои речиси еден милион евра за донација за градење на нов пешачки мост кој ги спојува левиот и десниот брег на реката Вардар во општината Карпош.Градот Скопје ја прифати донацијата и со тоа ја превзема обврската за одржување на мостот и негов упис во катастарот на недвижности.
Компанијата „Орка Холдинг АД Скопје“ ги одвои овие средства за градење на мостот „Илија Камчев“ по повод 30-годишнината од постоењето на Холдингот. Истиот веруваме дека претставува нов симбол кој ќе ја разубавува општината и истовремено ќе одговори на потребите на граѓаните на оваа општина, но и на граѓаните од целиот град со што ќе се подобри нивниот квалитет на живеење.

Пешачкиот мост е поставен на два бетонски столба и изработен од челична конструкција, а инфраструктурно ги поврзува двата брега на реката Вардар кај Клиничката Болница ,,Аџибадем Систина’’.
Оваа донација на компанијата „Орка Холдинг АД Скопје“ е потврда за нејзината посветеност кон континуирано докажување дека истата со активностите кои ги превзема во своето работење истовремено цели кон високо ниво на општествена одговорност и создавање на значајни вредности за иднината.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *